Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Member Jaroslav Diviš33/Male/Czech Republic Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 3,448 Deviations 1,558 Comments 16,229 Pageviews

Newest Deviations

deviantID

JaroslavD's Profile Picture
JaroslavD
Jaroslav Diviš
Artist
Czech Republic
DA nepodporuje české znaky, anglický jazyk pro názvy prací používám pouze pro jeho universálnost a přístupnost pro návštěvníky ze zahraničí. Moje angličtina je na velmi primitivní úrovni.

JAROSLAV DIVIŠ
Narodil se 24. května 1981. Žije a tvoří ve Vsetíně.
Soukromá výtvarná studia.

Výtvarno
Soustavná tvorba kreseb, kombinovaných technik, monotypů a obrazů, s odkazem na věk dřeva a kamene (pravěk, městské pohanství). Veškeré techniky bez omezení, ve velkém množství. Informel, artbrut, konceptuální umění, minimalismus atd. Občasná tvorba grafiky pro CD / kazetové obaly a podobně.

Hudba
Hluková obdoba ticha (black metal, noise, drone, soundscape, ambient). Převážně samovydávání (CD, kazety - Belgie, Nizozemí, Francie, Itálie, Slovensko, Austrálie, Brazílie …).
Častá spoluúčast na výběrových nahrávkách a dočasné členství v několika mezinárodních hudebních projektech.

Slovo
Publikování (ne)původní poesie na různých veřejných internetových stránkách, dvakarát v časopise (Psí víno a VLAK). Bez větších úspěchů. Základním tématem je život sám, převážně ten autorův.

---

man, painter, graphic artist, autodidact
musician (el. guitar), noise manipulator
poet

all pictures and others is my work, I do various art techniques, without limitation, in large quantities

I am deep in old times, prehistory, stone age, urban paganism, atavism etc.

in art I respect all form of natural form, energy, out of formal procedure

informel, brut art, conceptual, cave paintings etc.

e-mail henkatenn@gmail.com
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconkribabe:
Kribabe Featured By Owner Apr 17, 2015
Thanks for the fav's of my driftwood sculptures :)
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner Apr 17, 2015
Greetings!
Reply
:iconpereal:
pereal Featured By Owner Jul 9, 2014  Hobbyist Writer
Reply
:iconkinky-696:
kInKy-696 Featured By Owner Jun 15, 2014
... 
Reply
:iconcomputerface:
computerface Featured By Owner Apr 24, 2014  Student Traditional Artist
Nice pieces man, loving the art brut angle
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner Apr 24, 2014
Thanks, greetings!
Reply
:iconszarysmok:
SzarySmok Featured By Owner Feb 16, 2014  Hobbyist Artist
Nice gallery:)
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner Feb 16, 2014
Thanks, greetings!
Reply
:iconszarysmok:
SzarySmok Featured By Owner Feb 16, 2014  Hobbyist Artist
No problem, I like good art:) I invite you to my gallery:)If you like my work, watch me :)
Reply
Add a Comment: