Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Artist Jaroslav Diviš34/Male/Czech Republic Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Premium Membership
Statistics 3,538 Deviations 1,590 Comments 17,100 Pageviews

Newest Deviations

deviantID

JaroslavD's Profile Picture
JaroslavD
Jaroslav Diviš
Artist
Czech Republic
DA nepodporuje české znaky, anglický jazyk pro názvy prací používám pouze pro jeho universálnost a přístupnost pro návštěvníky ze zahraničí. Moje angličtina je na velmi primitivní úrovni.

JAROSLAV DIVIŠ
Narodil se 24. května 1981. Žije a tvoří ve Vsetíně.
Soukromá výtvarná studia.

Výtvarno
Soustavná tvorba kreseb, kombinovaných technik, monotypů a obrazů, s odkazem na věk dřeva a kamene (pravěk, městské pohanství). Veškeré techniky bez omezení, ve velkém množství. Informel, artbrut, konceptuální umění, minimalismus atd. Občasná tvorba grafiky pro CD / kazetové obaly a podobně.

Hudba
Hluková obdoba ticha (black metal, noise, drone, soundscape, ambient). Převážně samovydávání (CD, kazety - Belgie, Nizozemí, Francie, Itálie, Slovensko, Austrálie, Brazílie …).
Častá spoluúčast na výběrových nahrávkách a dočasné členství v několika mezinárodních hudebních projektech.

Slovo
Publikování (ne)původní poesie na různých veřejných internetových stránkách, dvakarát v časopise (Psí víno a VLAK). Bez větších úspěchů. Základním tématem je život sám, převážně ten autorův.

---

man, painter, graphic artist, autodidact
musician (el. guitar), noise manipulator
poet

all pictures and others is my work, I do various art techniques, without limitation, in large quantities

I am deep in old times, prehistory, stone age, urban paganism, atavism etc.

in art I respect all form of natural form, energy, out of formal procedure

informel, brut art, conceptual, cave paintings etc.

e-mail henkatenn@gmail.com
Interests

AdCast - Ads from the Community

Comments


Add a Comment:
 
:iconwa-mbui:
Wa-mbui Featured By Owner Jul 14, 2015  New Deviant Hobbyist General Artist
Hi Jaroslav. Thank you for the fav.
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner Jul 14, 2015
Greetings from Czech Republic!
Reply
:iconjonnypenn:
JonnyPenn Featured By Owner Jul 6, 2015  Student Traditional Artist
Your artwork is excellent! If you don't mind I'll include you in my monthly feature for July at the end of the month. 
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner Jul 6, 2015
Thanks, greetings! Yes, you can add my works to your monthly feature.
Reply
:iconceren-findik:
CeReN-fIndIk Featured By Owner May 24, 2015
thank you dear  friend :) Hairy Skull Headbang right Cupcake GIF Icon - Five Nights at Freddy's Joe-Maccer 
Reply
:iconfiorinosulaco:
fiorinosulaco Featured By Owner May 24, 2015
Happy Birthday! Super Fantastic Golden Platter Cake 3D 
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner May 24, 2015
Thanks!
Reply
:iconpluto52:
Pluto52 Featured By Owner May 24, 2015  Professional Traditional Artist
Happy Birthday and all the best wishes, may some of them come true...=D (Big Grin)
Reply
:iconjaroslavd:
JaroslavD Featured By Owner May 24, 2015
Yes, thanks!
Reply
:iconpluto52:
Pluto52 Featured By Owner May 29, 2015  Professional Traditional Artist
...:)   :clap:....=D
Reply
Add a Comment: